Årets tema er: «Løft blikket, vi trenger hverandre»

I anledning 10-årsmarkeringen ønsker vi å markere med et psykisk helsetog fra ungdomsskolen og gjennom Gran sentrum. Vi er så heldige at vi har fått med oss korps og musikanter fra både musikklinja og ungdomsskolen til å spille foran i toget.

Elevrådet med elevrådsleder i spissen går med GUS-fana, flagg, bannere og plakater, videre følger de andre klassene med sine plakater og flagg. Vi skal sørge for god stemning og blide ungdommer som deler ut twist, stressballer med mer.

Håper på godt oppmøte og blide folk som har lyst til å markere dagen sammen med oss?

Dette er en dag elevrådet har jobbet med siden skolestart, vi kommer til å markere hele dagen med start i gymsalen, der vil leder og nestleder starte med en tale om dagen og resten av elevrådet introduserer BliMedDansen 2022 med eget 10. klasse-band. Videre blir det aktiviteter i klassene, samt boller til alle elever og lærere som valgfaget innsats for andre har sørget for.

Etter lunsj har vi foredrag med Vidar Kristiansen, foredraget tar blant annet for seg hvordan følelser påvirker, og er påvirket av mennesker vi har rundt oss, og hvilken rolle følelsene har i å skape tilhørighet eller lede til utenforskap.

Dagen avsluttes som sagt med psykisk helsetog og vi oppfordrer alle til å ta turen til Gran sentrum på dagtid fredag 7. oktober.