GRAN: Politimester Johan Brekke legger i dag fram sitt forslag til organisering av Innlandet politidistrikt. Der foreslår han at politidistriktet får 17 kontorer, organisert i 9 tjenesteenheter. Forslaget sendes i dag ut på høring til alle kommunene i Hedmark og Oppland.

Tjenesteenhet Hadeland er et av ni enheter, og vil bestå av et kontor. Kontoret foreslås omdøpt til Hadeland politistasjon.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttes i Politidirektoratet, etter tilrådning fra politimesteren.

LES OGSÅ:

- Innlandet politidistrikt skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om samfunnsoppdraget til politiet og som er i tråd med politiske målsettinger og føringer. Jeg håper å få gode og konstruktive høringssvar før jeg sender min tilrådning til Politidirektoratet i desember, sier Brekke i en pressemelding.

Tjenestested eller tjenesteenhet

- Jeg støtter meg i all hovedsak til alternativ 1 i rapporten fra den interne arbeidsgruppa som har utredet forslag til ny lokal struktur i Innlandet politidistrikt. I arbeidsgruppa vet jeg at det har vært diskusjon om Ringsaker, Midt-Gudbrandsdal og Hadeland skal være tjenesteenhet eller tjenestested. Hadeland blir ifølge forslaget egen tjenesteenhet, mens de to andre blir tjenesteder under en større enhet.

Tjenestestedene skal samlet sørge for at oppgavene i en tjenesteenhet blir ivaretatt.

Her er forslaget fra Brekke slik det sendes ut på høring:

Tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer.
Enheten vil ha tjenestested på Lillehammer.

Tjenesteenhet Sel bestående av kommunene Sel, Dovre, Lom, Lesja, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Skjåk og Vågå.
Enheten vil ha tjenestested på Otta, Dombås, Lom og Vinstra.

Tjenesteenhet Nord-Aurdal bestående av kommunene Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.
Enheten vil ha tjenestested på Fagernes.

Tjenesteenhet Gjøvik bestående av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.
Enheten vil ha tjenestested på Gjøvik og Dokka.

Tjenesteenhet Hadeland bestående av kommunene Gran og Lunner.
Enheten vil ha tjenestested på Gran.

Tjenesteenhet Hamar bestående av kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange.
Enheten vil ha tjenestested i Hamar og Brumunddal.

Tjenesteenhet Kongsvinger bestående av kommunene Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes. 
Enheten vil ha tjenestested i Kongsvinger og Flisa.

Tjenesteenhet Elverumbestående av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Åmot. 
Enheten vil ha tjenestested i Elverum, Koppang og Trysil.

Tjenesteenhet Tynset bestående av kommunen Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen og Tolga. 
Enheten vil ha tjenestested på Tynset.

Viktige datoer

24. oktober: høringsinstansene og media inviteres til en orientering om politimesterens forslag.

2. desember: frist for høringsinstansene til å komme med innspill på forslaget.

15. desember: Politimesteren sender sin tilråding om lokal struktur til Politidirektoratet.

15. januar: Politidirektoratet beslutter lokal struktur med en klagefrist for kommunene på åtte uker. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet.