Gran: Som en del av det nye sentrumsprosjektet starter Gran kommune nå planleggingen av et nytt torg i Gran sentrum.


Plassen mellom Smietorget og Granstunet skal gjøres om og Gran kommune spør på sine nettsider innbyggerne i kommunen om hva de vil ha på torget. Innspillene har vært mange. Alt fra skatepark til koselig landsbytorg er foreslått. Ideene er like mange som det er innbyggere i kommunen og det vil bli en vanskelig avgjørelse for Gran kommune å ta.

Hadeland har spurt folk hva de ønsker på torget. Se svarene her: 

Bildeserie

BILDESERIE: Hva bør Gran torg brukes til?


Akkurat hva som skal gjøres er ikke bestemt ennå, men det er, som tidligere nevnt, mange ulike forslag til hvordan torget bør se ut.