Hjelp Pus Hadeland har funnet fire katter de siste ukene som de tror noen eier.

Den ene katten som er funnet er en svart og hvit hunnkatt, som ble funnet på Jaren mellom Esso og Andfossen.

To katter er funnet i Åsengvegen på Gran. Den ene er en grå og hvit hannkatt, som er ukastrert.

 

Den andre katten som ble funnet i Åsengvegen er en liten hunnkatt som er stripete. Også denne katten er ukastrert.
Hunnkatten er kosete og tillitsfull mens hannkatten er noe sky.

 

Det har også dukket opp en liten hunnkatt i Solheim Barnehage på Jaren. Også dette er en tillitsfull og kosete katt.
Hun er tigerstripet og hvit.

 

Kjenner du til noen av disse kattene, kan du ta kontakt med Hjelp Pus Hadeland, på telefon 40105566.