Gran: – Vi har avhørt mange vitner som kan si noe om hvordan forholdet var, og vi kommer til å snakke med enda flere. Forholdet mellom de to er en vesentlig del av etterforskningen. Vi prøver å kartlegge bakgrunnen for det som skjedde, men ønsker ikke å si noe om hva siktede har forklart. Jeg vil heller ikke kommentere hva som kan ha vært foranledningen til hendelsen, sier politiadvokat Trine Hanssen.

– Var mannen edru?

– Vi har rutinemessig tatt blodprøver, som vi ikke har fått svar på ennå. Men det var ingenting som tydet på at han var påvirket, sier Hanssen.

– Er mannen tidligere straffet?

– Det vil jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt. Men familien er ukjent for politiet, forteller hun.

Det vil ta tid før obduksjonsrapporten er klar, men den foreløpige viser at dødsfallet skyldes skuddskade. Kvinnen ble skutt med ett skudd, trolig på kloss hold.

– Jeg ønsker ikke å gå ut med hvor hun ble truffet av skuddet, eller hvor i huset det skjedde. Men hun ble funnet der hun ble skutt. Mannen er jeger og hadde våpentillatelse. Han er ikke siktet for brudd på våpenloven, sier Hanssen, som ikke vil kommentere om mannen hadde flere våpen enn rifla som ble brukt lørdag.

Politiet ønsker heller ikke å gå ut med navnet på den omkomne kvinnen.

– Det vil vi avvente en god stund, og det er ikke sikkert vi kommer til å gjøre det i hele tatt, av hensyn til barna og resten av familien, sier Hanssen.

– Hvor var barna da skuddet falt?

– Det eneste jeg vil si er at de ikke var i samme hus som foreldrene.

– Hvem varslet politiet?

– Mannen ringte AMK, og de varslet politiet.

– Hva skjer videre i saken nå?

– Vi fortsetter med avhør av vitner og siktede, og avventer rapporter fra Kripos. Fra åstedsundersøkelser samt beslag av blant annet våpen og telefoner, sier politiadvokaten, som regner med at Gjøvik tingrett behandler siktedes anke om varetektsfengsling i fire uker like før eller etter helga.