Filago-konkursen: Ikke aktuelt å videreføre bygging av økolandsby på Jaren

Konkursen i Filago AS, med tilhørende datterselskaper, betyr at det ikke blir aktuelt å utvikle tomta selskapet kjøpte i Rognebakken. Første skiftesamling i Filago og datterselskaper blir holdt 4. november i Oslo byfogdembete.