Holder hastemøte om mobbing

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Grunnskoleleder Henning Antonsen og rektor Kåre Rudningen har kalt inn til ekstraordinært møte i kveld, onsdag.

DEL

GRYMYR: Foreldrerepresentanter fra samtlige sju trinn ved skolen er bedt om å møte. I innkallingen som ble sendt ut så sent som fredag 9. januar, står det én sak på agendaen:


– Grunnskoleleder og Grymyr skole er blitt gjort kjent med at det er uttrykt misnøye med elevmiljøet på skolen, og at skolen ikke håndterer saker som meldes inn på en god nok måte, heter det i brevet signert Antonsen og Rudningen.


Det skrives videre at det ønskes dialog med foreldrene om hva misnøyen dreier seg om, og en diskusjon om hvordan det kan jobbes videre for å sikre best mulig læringsmiljø ved skolen i framtiden.

– Generell misnøye

Rektor Rudningen ønsker ikke å kommentere møtet, og henviser til grunnskolelederen.


– Før jul og på nyåret var det et par saker, som jeg selvsagt ikke kan gå ut med detaljer om, sier Antonsen til Hadeland.


Men det er ikke bare disse sakene som har ført til onsdagens møte i skolens personalrom.


– Enkeltepisoder er én ting. Jeg er fra noen foreldre blitt gjort kjent med at det skal være en generell misnøye rundt håndtering av elevmiljøet ved skolen.


– Og nå har begeret rent over?

– Ja, det kan du godt si. Det er mange meninger og mye synsing i lokalmiljøet. Derfor ønsker jeg å komme i direkte dialog med dem som representerer foreldrene, for å finne ut hva som faktisk er riktig, sier han.

– Ikke noe krisemøte

Innkallingen er altså datert fredag 9. januar, fem dager før møtet finner sted.


– At vi holder møtet så raskt handler først og fremst om at vi tar dette på alvor. Det er ikke hyggelige påstander, så det er viktig med en rask avklaring. Dessuten er kalenderen min full uken etter, og da ville det gått veldig lang tid før vi fikk til noe møte, sier han.


Antonsen mener at det foreløpig ikke er noen dramatikk rundt møtet.
– Det kan kanskje oppfattes som en krise, men det er det ikke. Poenget med møtet er å sjekke om det finnes en krise. Skolens ledelse er av den oppfatning at det ikke er det, sier Antonsen.


I avslutningen av innkallingen er det skrevet følgende: «Møteplikt! Kan du ikke møte – send vara!


Grunnskolelederen erkjenner at dette kan oppfattes vel strengt.
– Poenget er at det er viktig for oss at alle trinn ved Grymyr skole er representert under dette møtet. Men jeg ser at ordlyden kan framstå som litt underlig, sier han.

– Etter boka på Grymyr

Antonsen forteller at han ikke er av den oppfatning at det er mer mobbing på Grymyr skole enn andre skoler i Gran kommune.


– Jeg har vært kjent med at foreldre har benyttet seg av muligheten til å klage til skolen på det psykososiale miljøet (jamfør opplæringsloven paragraf 9a, red.anm.). Slike saker kan dukke opp på alle skoler. Jeg har ikke inntrykk av at det er overvekt av slike saker på Grymyr, sier Antonsen.


Slik grunnskolelederen ser det, har rektor Rudningen og de andre i skoleledelsen på Grymyr håndtert mobbesaker på en tilfredsstillende måte.


– Min opplevelse er at Grymyr skole har håndtert disse sakene etter regelboka. Med vurdering, og eventuelle vedtak og tiltak. Men jeg sitter ikke med all informasjon, og det er dette vi skal forsøke å komme til bunns i på møtet onsdag.


FAU-leder ved Grymyr skole, Svenn Roger Odden, var ikke tilgjengelig for kommentar for Hadeland gikk i trykken mandag ettermiddag.

Artikkeltags