Det skal fortsatt skrives flere kapitler om doene på Granavollen

Siste kapittel i soga om Granavollen er ikke skrevet. Etter tre kvarters debatt og uenighet, pluss gruppemøter, vedtok kommunestyret det samme som ble vedtatt i både planutvalg og formannskap. Med ordførers dobbeltstemme.