Politisk flertall prioriterer veg framfor doer på Granavollen

Arbeidet styringsgruppa for helhetlig utvikling av Granavollen har gjort ble nær sagt parkert i planutvalget onsdag. Flertallet mener det ikke er lagt fram noen helhetlig plan, slik bestillingen var.