Veterantog stoppet på Grindvoll stasjon – ble traktert med kaffe og togkake

Av