Siden 10. september har stafettpinnen vært på vei fra Lindesnes, gjennom Agder, Telemark og Vestfold, før den krysset fjorden i kajakk til Nesodden og videre til Østfold.

Tirsdag var den i Lillestrøm og veien gikk videre til Nittedal der den ble plukket opp på vei til Hadeland. Stafetten ender i Trondheim 8. oktober.

Stafetten gjøres fortrinnsvis med sykkel eller kollektive transportmidler, men til Grindvoll måtte selv kollektiveglade grønne politikere sette seg i biler for å komme fram.

Til Grindvoll stasjon går det ikke tog.

Hermstad, som ankom Grindvoll med stafettpinnen, sier at det er jo beskrivende for norsk samferdselspolitikk at vi graver opp matjord for å bygge vei, slik vi nå gjør på RV4, mens fullt brukbare toglinjer ikke lenger brukes til persontransport.

For Hadelandskommunene Jevnaker og Lunner vil gjenåpning av Grindvoll og Jevnaker stasjon og videre forbindelse til Hønefoss gjøre det lettere for folk å reise kollektivt. Det kan også bety mye for næringslivet, spesielt i Jevnaker.

– Lenger fram kan en se for seg både sammenkopling av Gjøvikbanen med Dovrebanen, kanskje i Moelv i tilknytning til det nye sykehuset, samt en Ring 4-bane, som knytter Hønefoss sammen med Gardermoen, sier Hermstad.

Det ble servert kaffe til de lokale som dukket opp, og siden det fremdeles ikke går noe tog gikk stafettpinnen videre med elbil til Hønefoss via Jevnaker.