Vurderer å kjøpe nabo-eiendommen til Grua skole for å sikre gymsal-tilbudet

Torsdag ga kommunestyret i Lunner rådmannen fullmakt til å vurdere kjøp av en naboeiendom til Grua skole. Det ble også besluttet å utrede alternativet med bygging av frittliggende gymsal/idrettshall.