Erich Mathiesen jobber på Grua Auto. Han filmet hendelsen.