Øyelege fra Oslo har kjøpt stor tomt ved Hadelandsparken

Øyelege Awn Bin Akil Syed i Oslo driver også med eiendom. Han har nå kjøpt 170 dekar tomt på Grua.