– Med Grys lange og brede politiske erfaring fra kommunestyre, fylkesting og partiorganisasjon var det lett å selge inn hennes kandidatur. Innstillingen er også et uttrykk for at Innlandet Ap har stor forståelse for at Hadeland og Gran skal synes og sikres innflytelse i det nye storfylket, skriver Lars Erik Flatø i en pressemelding til Hadeland.

Flatø har sittet i valgkomiteen.

 

Gran i Innlandet

Han minner også om at Kari Pettersen (20) fra Gran er nominert på sikker plass på Innlandet Aps fylkestingsliste.

– Jeg synes Gran Ap med dette har kommet godt i gang med å posisjonere Hadeland i Innlandet, kommenterer Flatø.

 

Avklares i mars

I henhold til innstillingen fra valgkomiteen i Innlandet Ap vil for øvrig Randi Eek Thorsen være delegat på Aps landsmøte i april. Innlandet Ap avholder sitt årsmøte fra 2. til 3. mars.