Kirke i flammehav

Av

Fredag kveld klokka 2030 kom meldingen. Det brenner i Grymyr kirke. Flammene slukte den hundre år gamle bygdekirka i et eksplosivt inferno og brannmannskapene måtte maktesløst bivåne at bygget ikke sto til å redde.