GRYMYR: Det lød ingen ni slag fra kirkeklokkene da folk brøt opp etter bønn, salmer og taler søndag formiddag. I stedet ble en rose for hvert slag lagt ned i ruinene av blant annet kommende konfirmanter og biskop Rosemarie Köhn.

– Vi sørger over tapet av kirka. Det var ingen ild som varmet fredag kveld. Nå er vi sline og vi fryser, innledet kapellan Kari Lette Pollestad Høghaug, i det som nok har vært den mest spesielle søndag på kirkens grunn i Vestre Gran.

Salmen Kirken den er et gammelt hus, fikk en ny resonans.

– Folk i Vestre Gran har sterke følelser for kirka. Nå føler folk sorg, tomhet og resignasjon. Nå skal vi sørge, før entusiasmen blomstrer for å bygge en ny kirke, sa ordfører Rigmor Aasrud Jahren blant annet.

Ordføreren hadde også kokt over 20 liter kaffe til en improvisert kirkekaffe.

FRAMOVER

Også biskop Rosemarie Köhn formidlet håp og framtid i sin tale til de hundrevis av frammøtte. Hun snakket også om sorgen og smerten som brannen har gitt.

– Når vår kirke brenner så gjør det noe med oss. Noe det er vanskelig å sette ord på. Viktige og avgjørende begivenheter er knyttet til kirkehuset vårt. Huset har stått der og minnet oss om en større virkelighet enn den jordiske og den verden som ikke forgår. Vi er her for å kjenne på det tunge, men også for å se framover. Kirken i Grymyr er ikke borte, selv om kirkehuset er borte. Derfor skal dere bevare troen og håpet selv om de ytre omstendigheter er vanskelige, sa biskop Köhn.

Biskop Rosemarie Köhn manet til troen og håpet og ei framtid for en ny kirke på Grymyr. Biskopen og noen av neste års konfirmanter la ned ni roser i branntomta. Kapellan Kari Lette Pollestad Høghaug formidlet smerten ved brannen, men også framtidstro for et nytt kirkebygg.

– Dette var ikke en ild som varmet, sa kapellanen. Ordfører Rigmor Aasrud Jahren pekte i sin tale på at en hjørnestein i bygda nå er borte.

Som andre småsamfunn har Grymyr fra før mistet post, butikk og bensinstasjon. Hundrevis av mennesker var samlet på kirkegården søndag formiddag til en sterk minnestund over det nedbrente gudshus.

Se framover

– Det er også viktig å se framover, selv om bygdefolket nå føler sorg, sier biskop Rosemarie Köhn til avisa Hadeland.

Hun har nå opplevd tre kirkebranner i sin tid som biskop i Hamar bispedømme, på Biri, i Veldre og nå i Vestre Gran.

– Man forstår også så mye bedre hva man har hatt når man har mistet noe, sier biskopen, om det at alle i lokalbefolkningen på et eller annet vis føler tap.

– Alle har opplevd viktige ting i livet i sin kirke, sier Köhn, som også har opplevd brann i sin barndoms kirke og derfor veldig godt vet hva folk i Vestre Gran føler nå.

Hun formidlet også dette da hun talte til forsamlingen, at det nå er bygd en ny kirke på stedet for brannen.

Grymyr kirke

Grymyr kirke ble bygget i 1899 og kostet da 17.000 kroner i byggesum.

Den 12. september i år ble det feiret og markert. Kirken var da nyoppusset og det samme var orgelet.

Kirkesølvet ble reddet i fredagens brann. Det lå vel bevart i et flammesikret skap.

Altertavlen, en kopi av Tiedemans bilde Jesus Dåp, gikk tapt i brannen. Originalen henger i Trefoldighetskirken i Oslo.

Også alt annet inventar gikk tapt i brannen. Kirken er fullverdiforsikret.

Fjorten ungdommer skulle ha blitt konfirmert i Grymyr kirke neste sommer. Flere kirkelige handlinger vil nå bli flyttet til Granavollen, mens det vil bli forsøkt å finne et midlertidig samlingssted i Vestre Gran.