Se søkerlisten: Fem kvinner og én mann har søkt på rektorjobben på Grymyr

Seks personer har søkt på den ledige stillingen som rektor ved Grymyr skole.