Helseminister Ingvild Kjerkol var hovedtaler da Lunner Arbeiderparti inviterte til 1. mai-arrangement på Lunner ungdomsskole.

Etter talen utfordret flere helseministeren på saker innenfor hennes politikkområde, blant annet Guttorm Skovly fra Norsk Folkehjelp. Han ville vite hva ministeren ville gjøre med psykisk helse mer konkret.

Bildeserie

Se bildene: Slik var 1. mai-feiringen i Brandbu

– Jeg har vært med i Norsk Folkehjelp i noen-og-tredve år, og vært ute på utallige runder for å lete etter mennesker som er borte. Over 60 til 70 prosent av alle aksjoner vi er ute på, er mennesker som har lagt igjen et brev hjemme om at de ikke orker mer. Alle snakker om å satse på psykisk helse, men helt konkret, hva er det det satses på? Blir det flere utdannede innen psykiatrien, eller hva er egentlig det du kaller å satse på psykisk helse?

Statsråden svarte at Hurdalsplattformen varsler en opptrappingsplan for psykisk helse, som skal favne over både lavterskeltilbudet og det som trenger langvarig behandling.

– Mye av det handler om at vi trenger flere fagfolk og vi må få til et godt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi har bedt helseforetakene tilby alle som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien en vurderingssamtale, fulgte helseministeren opp.

I etterkant var Skovly fornøyd med svaret han fikk. Han forklarer at han ønsket å stille spørsmålet fordi han hadde blitt kalt ut på et oppdrag natten før som handlet om psykisk helse, og at det er grunnen til mange oppdrag ellers i året også.

– Jeg synes jeg fikk et veldig bra svar. Det virker som om hun kan faget helse, og det gjør en forskjell.

Like i underkant av 50 stykker hadde møtt opp for å høre statsråden tale. Arrangementet ble åpnet med kransenedleggelse for 22. juli-minnesmerket ved Lunner ungdomsskole.

Etter hovedtalen og spørsmålsrunden holdt Hege Hermansen fra Norsk Folkehjelp og Vilde Gjesdal fra Hadeland AUF appeller.