Jaren: De nye aksjonæravtalene ble undertegnet tirsdag kveld, og 1. oktober blir Hadeland Energi (HE) medeier i nettselskapet i Østafjells Nett Holding og i strømsalgsselskapet Østafjells Marked Holding.

Eiere i Østafjells Nett Holding:

EB 54,3 %, HE 18,3 %, Kongsberg kommune 11,9 %, Nedre Eiker kommune 8,2 %, Lier Everk 7,3 %.

Eiere i Østafjells Marked Holding:

EB 50,1 %, Lier Everk 39,4 %, HE 10,5 %.

Selve fusjonene skjer rundt årsskiftet, og samarbeidspartnere i de nye selskapene er Energiselskapet Buskerud (EB) og Lier Everk.

Innleid direktør: Ny direktør i tillegg til Stensli

– Får stor innflytelse

– Vi ser fram til å bygge to nye selskap til det beste for kundene, eierne og de ansatte. Omstruktureringen vil gi positive utslag på kostnader og effektivitet, og alle selskapene blir bedre rustet for framtiden. Med en nettkapital på 1,5 milliarder kroner blir dette et av de 10–12 største nettselskapene i Norge. Og Hadeland Energi blir en betydelig aktør med stor innflytelse i selskapene, sier HE-styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm.

HE er eid av EB (49 %), Gran (34 %), Jevnaker (8,5 %) og Lunner (8,5 %). Jevnaker sa nei til fusjonsplanene, de øvrige kommunene var positive.

– Vi har på ingen måte solgt aksjene. Vi har puttet dem inn i de nye selskapene. Det har vært en hektisk sommer. Men til tross for tidspresset, har prosessen blitt gjennomført på en betryggende måte. Arbeidsplassene på Hadeland består, Jaren skal fortsatt være viktig. Det er mye aktivitet som vil bli driftet herfra, sier Sjøstrøm, som hinter om at det allerede er samtaler med flere potensielle samarbeidspartnere i regionen.

Ros fra ordfører-trioen

Hadelands-ordførerne sa at det hadde vært en komplisert prosess, men ga samtidig honnør til styreleder og andre involverte.

– Jeg har tro på at dette vil styrke våre verdier i selskapet, sa Lunner-ordfører Harald Tyrdal.

– Jeg tror dette blir bra for både kundene og eierne, sa Gran-ordfører Knut M. Lehre.

– Vi sa nei til fusjonen, etter mye fram og tilbake. Men nå er vi med, sa Jevnaker-ordfører Hilde Brørby Fivelsdal.