HADELAND: Kai Glemmestad underrettet fredag at han ikke er motivert for å fortsette styrearbeid i HE-konsernet.

Kai Glemmestad har sittet som styremedlem i Hadeland Energi. Det er Jevnaker kommune som har nominert hans kandidatur overfor generalforsamlingen i Hadeland Energi. Glemmestad har 23 års fartstid med styreverv i HE-systemet. Forrige uke ble det kjent at Glemmestad var en av to styremedlemmer som stemte nei til fusjonsplanene med Energiselskapet Buskerud.

– Da jeg antar at valgkomiteene har avsluttet sitt arbeid, har jeg i dag underrettet Jevnaker kommune ved ordfører Hilde Brørby Fivelsdal om at jeg ikke lenger er motivert for å fortsette som styremedlem i Hadeland Energikonsernet Med slik manglende motivasjon er det bedre for konsernet at jeg blir erstattet av en annen i styrene fra kommende generalforsamlinger, sier Glemmestad i en pressemelding.

Det betyr at han ikke ønsker å fortsette i styrene i Hadeland Energi AS, Hadeland Energi Nett AS og Hadeland Energi Strøm AS.

Ikke motivert

– Kommunestyret i Jevnaker har valgt meg som kandidat i denne valgperioden.Jeg hadde ingen signaler på at Jevnaker kommune ønsket endring på det. Nå har jeg imidlertid kommet til at jeg ikke ønsker å fortsette, sier Glemmestad.

– Henger dette sammen med fusjonen som nå ser ut til å bli en realitet etter at både Gran og Lunner kommunestyrer har sagt ja?

– Skal en gjøre en god jobb så er det ærlig å si fra at dette krever mer enn jeg er villig til å gi i tida framover. HE skal etter alt å dømme inn i en stor ny konstellasjon. Det er etter min oppfatning en ærlig sak å si fra om at jeg ikke er motivert for den store jobben. Jeg trekker meg ikke med umiddelbar virkning, men fra generalforsamlingen 29. juni, sier Glemmestad.

Glemmestad understreker at han er både takknemlig og stolt over det han har fått være med på. Han takker også for den tillit han er vist gjennom å velge ham til styreoppgaver gjennom 23 år.

– Spesielt vil jeg takke EB for tilliten som ligger i at de gjennom HEs styreleder i styremøte i HE har uttrykt at de vil foretrekke meg som en av to styremedlemmer ifra HE i «østafjells nett» dersom dette blir realisert, skriver Glemmestad.

Han fortsetter gjerne i sine øvrige styreverv.

- Jeg er fortsatt motivert for å fortsette mine styreverv i Hadeland og Ringerike bredbånd AS og EH AS, samt mine styreverv i Hadeland Kraft-konsernet og de tilknyttede selskapene Viul Kraft AS med datterselskapet RTP AS. Dersom mine ønsker i det ovenstående skulle bli tatt til følge vil det også være i tråd med Reitenutvalgets anbefaling om skille mellom nettselskap og øvrig virksomhet også på styrenivå, skriver Glemmestad.