JAREN: Kontrollutvalget i Gran tok fredag opp saksframlegget som skal behandles i felles kommunestyremøte tirsdag 9. juni.

Kontrollutvalget i Gran hadde møte fredag. I protokollen går det fram at etter forslag fra utvalgsleder Morten Hagen ble saken enstemmig satt opp på sakslista.

Sakspapirene til kommunestyrene er unntatt offentlighet. Derfor ble den også behandlet for lukkede dører i kontrollutvalget.

– Utvalgsleder Morten Hagen presenterte saken og saksframlegget. Det ble også informert om korrespondanse mellom utvalgsleder og rådmannen i saken i forkant av møtet, heter det i protokollen.

I vedtaket fra kontrollutvalget heter det at rådmannens saksframlegg og innstilling bygger på og henviser til styrevedtak i Hadeland Energi 26. mai.

– Styreprotokollen fra Hadeland Energi viser at det var dissens i styret. Dissensen er ikke nevnt i rådmannens saksframlegg. Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at dissensen i styret ikke er nevnt i saksframlegget. Et saksframlegg må være fullstendig og inneholde relevant og vesentlig informasjon. Det kan ikke være slik at man må lese vedlegg for å finne slik informasjon, heter det i kontrollutvalgets vedtak.

Kontrollutvalget ber om at deres vedtak oversendes ordfører og rådmann med anmodning om at vedtaket gjøres kjent for kommunestyret i forkant av kommunestyremøtet tirsdag.