JAREN: Den tidligere HE-sjefen underskrev i høst en avtale om å fortsette etter at han fylte 67 år. Onsdag ble det likevel klart at Jan A. Olsen er ferdig som HE-ansatt.

Gjennom et brev til HE-styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm sendte Olsen onsdag ettermiddag en formell søknad om å gå av med pensjon med umiddelbar virkning. Sistnevnte fylte 67 år i starten av desember.


– Styrets reaksjon på henvendelsen er at vi aksepterer at han går av med pensjon, opplyser Sjøstrøm til Hadeland.

– Underslag ikke nevnt

I kjølvannet av underslagene i Hadeland og Ringerike bredbånd (HRB) og HE har Olsen måttet tåle mye kritikk for at Lars Brorson, en mann med to tidligere fengselsdommer for økonomisk kriminalitet, ble ansatt i HE i 2009. En ansettelse som ga den nå dømte mulighet til å tappe selskapene for penger.


Kritikken mot Olsen gikk så langt at Gran-ordfører Knut Lehre (Ap) kontaktet tidligere HE-styreleder Lars Velsand for å informere at han, med et enstemmig formannskap i ryggen, ønsket Olsens avgang. Noe som i stedet førte til at Velsand trakk seg fra HE-styret og Sjøstrøm ble ny leder.


– Hvilken betydning har underslagssaken, og etterspillet av den, hatt for Olsens avgang?


– Det må nesten Jan Olsen svare på selv, i sitt brev til styret nevnes ikke det som årsak, sier Sjøstrøm.


Olsen har så langt ikke svart på henvendelser fra avisen Hadeland.


– Ble Olsen anbefalt å sende inn en slik søknad?


– Nå har styret i HE mottatt et brev fra Jan Olsen hvor han ber om å gå av med pensjon og det forholder vi oss til, sier Sjøstrøm

Skulle jobbet videre

Siden han i 1997 ble direktør for lys og varme i Hadeland energiverk, har Olsen innehatt ledende stillinger i det vi i dag kjenner som Hadeland energi AS.
De siste årene har han trukket i trådene som konsernsjef og direktør i HEs datterselskaper Hadeland energinett AS og Hadeland energi strøm AS. I tillegg var han direktør i Hadeland kraft AS og Hadeland kraftproduksjon AS. Men etter 18 år er han nå altså ferdig.


Som nevnt tidligere enn det som ble planlagt i høst.


– Pensjonssøknaden som kom onsdag innebærer imidlertid at han likevel ikke skal jobbe med disse prosessene, og at han ikke kommer til å gjøre noe mer arbeid for HE.


– Hvor beleilig er det at han nådde pensjonsalder nå? Sparte det dere for vanskelige avgjørelser?


– Det blir bare spekulasjoner å tenke hypotetisk hva som hadde skjedd om han ikke hadde den alderen han har. At han velger å trekke seg nå er hans avgjørelse, på eget initiativ, noe vi tar til etterretning, sier Sjøstrøm.


Olsen har de siste månedene vært borte fra sjefsstolen på Jaren grunnet en hofteoperasjon


– Han har vært sykemeldt lenger enn først antatt, og har ikke vært involvert i de prosessene som avtalen fra august dreier seg om. Derfor er det ikke noe poeng i at han nå kommer inn og må starte helt fra begynnelsen.


– Hvem tar Olsens plass?


– Olav Stensli har vært konstituert administrerende direktør i Olsens fravær, og vil fortsette slik en stund til. Vi har ikke rukket å vurdere hvordan vi går videre med tanke på ansettelsesprosessen.