Ifølge Hadeland.net mener Jevnakers ordfører at det felles kommunestyremøtet for Hadelandskommunene 9.juni var et sirkus. Lunnerordføreren syntes det var bortkastede timer, ifølge samme kilde. For meg, som sikkert regnes som en av klovnene i dette sirkuset, handlet det om demokrati og åpenhet.

«Videreutvikling» av Hadeland energi er informert om i to lukkede formannskapsmøter. Til disse møtene har det ikke foreligget sakspapirer verken i forkant av eller under møtet, eller referater i etterkant. På disse to møtene for en utvalgt gruppe politikere på Hadeland, har man tydelig kommunisert at informasjonen som har vært gitt, har vært å anse som unntatt offentlighet. Jeg har derfor ikke diskutert informasjonen med andre i partiet mitt enn den som har vært på møte sammen med meg. Det er ikke vanskelig å forstå at man i forhandlingssituasjoner må holde kortene tett til brystet.

29.mai kom saksframlegget, også unntatt offentlighet, som kommunestyrene på Hadeland skulle ta en beslutning om Hadeland Energis «videreutvikling» på grunnlag av.

Her ble vi anbefalt å selge Hadeland Energi Nett og Hadeland Energi Strøm. Jeg syntes dette var en tung og alvorlig beslutning å skulle ta del i uten forutgående diskusjon i eget parti, og ute i det offentlige rom for den del. For meg handlet det faktisk om salg av deler av arvesølvet, og slett ikke bare pussing av det, slik styreleder i HE har hevdet. På det daværende tidspunkt oppfattet vi avtalen som ferdigforhandlet, ettersom vi jo skulle gjøre vedtak. Vi mente derfor at saksutredningen måtte tåle dagens lys.

På dette grunnlaget ønsket jeg å kunne diskutere saken med andre enn Gran Senterpartis to andre kommunestyremedlemmer. Derfor foreslo Senterpartiet på nevnte kommunestyremøte 9. juni i første rekke å holde møtet åpent, dernest å utsette saken slik at bygdas innbyggere – eierne som vi forvalter selskapet på vegne av – kunne få ytret sin mening om saken.

Jeg beklager hvis dette oppfattes som sirkus. Vi kaller det demokrati.