Inger Lise Stieng ny styreleder: – Jeg ønsker å gjøre folkehøgskolen kjent for bygda

Inger Lise Stieng har tatt over for Siri Skogvold Isaksen som styreleder i Hadeland folkehøgskole.