Dramalinja på Hadeland består

Fornøyd: Denne gjengen er helt sikkert fornøyd med det som etter all sannsynlighet blir vedtatt i fylkestinget i dag. Første rad fra venstre: Theodor Olai Aaberge, Daniel Vassjø, Martine Sofie Falck, Chelsea Louis Berg, Marie Wien Lodsby, Sara Hulbækdal Svensbraaten, Pia Ulverud Nilsson, Ida Mathisen, Thorine Gjøines Slette. Andre rad fra venstre: Øyvind Sundsvalen, Madeleine Klarpås Fossheim, Amalie Klinkenberg, Wilhelmine Haug Knutsen, Ingrid Marie Lunder, Maren Cecilie Johnsen Dalen, Mette Shakenda Wienke, Bendik Simensen, Therese Kinzler Eriksen (Dramalærer HVS). Øverste rad fra venstre: Andrea Hoff Haga, Audhild Haugestøl Strømnes (Hadeland kulturskole), Kristin Friborg (FABU), Kim Stian Gjerdingen Bakke (rektor på Hadeland kulturskole), Kristin Krogvold Eriksen (rektor Jevnaker kulturskole), Jan Peter Lyngstad (representant fra blant annet LURT og Fagerlund teaterlag), Mette Nyheim (dramalærer HVS), Christopher Olsen (dramalærer HVS) og Anne Kathrine Brodtkorb (grunnlegger av blant annet FABU).

Fornøyd: Denne gjengen er helt sikkert fornøyd med det som etter all sannsynlighet blir vedtatt i fylkestinget i dag. Første rad fra venstre: Theodor Olai Aaberge, Daniel Vassjø, Martine Sofie Falck, Chelsea Louis Berg, Marie Wien Lodsby, Sara Hulbækdal Svensbraaten, Pia Ulverud Nilsson, Ida Mathisen, Thorine Gjøines Slette. Andre rad fra venstre: Øyvind Sundsvalen, Madeleine Klarpås Fossheim, Amalie Klinkenberg, Wilhelmine Haug Knutsen, Ingrid Marie Lunder, Maren Cecilie Johnsen Dalen, Mette Shakenda Wienke, Bendik Simensen, Therese Kinzler Eriksen (Dramalærer HVS). Øverste rad fra venstre: Andrea Hoff Haga, Audhild Haugestøl Strømnes (Hadeland kulturskole), Kristin Friborg (FABU), Kim Stian Gjerdingen Bakke (rektor på Hadeland kulturskole), Kristin Krogvold Eriksen (rektor Jevnaker kulturskole), Jan Peter Lyngstad (representant fra blant annet LURT og Fagerlund teaterlag), Mette Nyheim (dramalærer HVS), Christopher Olsen (dramalærer HVS) og Anne Kathrine Brodtkorb (grunnlegger av blant annet FABU).

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkestinget vedtar i dag at dramalinja på Hadeland skal på bestå.

DEL

Ifølge en pressemelding fra Arbeiderpartiets Randi Eek Thorsen hadde disse fire partiene et gruppemøte tirsdag. Her ble partene enige om at de skal stemme for følgende forslag:

Musikk/dans/drama

Som komiteens innstilling, med tillegget:

Vg1 – Vg3: Utdanningsprogrammet Musikk, dans, drama – drama opprettholdes ved

Hadeland vgs. Dette må vurderes etter tre år etter hvor stor søknad det er på tilbudet.

Opposisjonen også for

Ifølge en twittermelding fra Høyres Lasse Lehre fra Lunner, skal også de andre partiene på fylkestinget ha samme forslag i møtet i dag. Dermed trolig et samlet fylkesting si ja til fortsatt drift av dramalinja på Hadeland.

Mye usikkerhet

Etter at fylkesrådmannens innstilling til plan for videregående opplæring kom, har det vært knyttet stor usikkerhet til om drama på Hadeland videregående skole ville bestå.

Vil ikke lyse ut dramalinja

I løpet av høringsperioden fra 11. mai til 21. august, kom det mange innspill fra både skolen selv, og fra et bredt kulturliv på Hadeland.

Kjemper for dramalinja

- Gran Arbeiderparti var tidlig ute og sa klart ifra at de ønsket at drama skulle videreføres. Et av våre hovedargumenter har vært at det var altfor tidlig å konkludere med at elevgrunnlaget ikke var godt nok, noe som var et av hovedargumentene i saksframlegget. Samspillet mellom musikk-dans-drama, felles kultursal og kommunens kulturliv er godt etablert og måtte ikke bli fratatt åpenbare utviklingsmuligheter, sier Randi Eek Thorsen i pressemeldingen.

I senere tid har ledelsen på skolen også bidratt med avgjørende viktig informasjon ved å vise at innsparingen ved å legge ned dramalinjen ikke ville være 6.600.000 kroner år, slik som fylkesrådmannen hadde skrevet i sin innstilling, men mer beskjedne 1.610.000 kroner per år.

Uenige om innsparingsmulighet 

Økonomisk tap for fylkeskommunen

Gran Ap sin fylkestingsrepresentant, Paul André Lindseth, sitter i komiteen for opplæring og kultur. I komitémøtet den 25. november fikk han ved direkte spørsmål bekreftet at fylkesopplæringssjefen ikke betvilte at disse tallene var riktige. Dermed vil de store investeringene som er gjort i bygging av kultursal, spesialrom og spesialutstyr vil representere et mye større økonomisk tap for fylkeskommunen, enn det å videreføre tilbudet.

På bakgrunn av denne informasjonen og høringssvarene fra kulturlivet på Hadeland, fremmet Lindseth et forslag i komiteen om at drama på Hadeland vgs skulle videreføres.

I dag blir dette forslaget med overveiende sannsynlighet vedtas i fylkestinget!

Fornøyd Lindseth

Det betyr at Gran Arbeiderparti og Paul André Lindseth har fått fullt gjennomslag for sitt standpunkt. Lindseth sier i pressemeldingen at han er svært fornøyd med at posisjonen på fylkestinget støtter hans forslag. Gran Arbeiderpartis Randi Eek Thorsen sier i samme pressemelding at hun gleder seg over nyheten og at dette viser at det nytter å engasjere seg i lokalsamfunnet sitt og at samspillet mellom sivilt engasjement og godt politisk håndverk er viktig!

De er begge sikre på at skolen de kommende årene kommer til å jobbe godt med å promotere dramalinjen ut mot potensielle søkere, står det i pressemeldingen.

Artikkeltags