HADELAND: Sparebanken Ringerike Hadeland informerte i slutten av april om forestående emisjon. For å sikre mulighet for fortsatt vekst, var hensikten å øke eierandelskapitalen gjennom en rettet emisjon, en reparasjonsemisjon og en ansattemisjon.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen og ansattemisjonen utløp 12. juni. Banken har fått tegning for 313 millioner kroner, som fordeler seg med 275 millioner kroner fra den rettede emisjonen, 29 millioner kroner fra reparasjonsemisjonen (eksisterende EK beviseiere) og 9 millioner kroner fra ansattemisjonen, opplyser banken i en pressemelding.

Arbeidskapital

– Dette er kapital som skal settes i arbeid i distriktet vårt, forteller en fornøyd administrerende banksjef Steinar Haugli i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Banken henter inn hundrevis av millioner for å sikre framtidig vekst


– Vi er overveldet over responsen emisjonen har gitt. Banken har vært lett å «selge inn» hos investorer, dagens egenkapitalbeviseiere og ansatte i bedriften. Dette gjør meg både stolt og ydmyk og det stiller høye krav til å levere gode resultater, også i tiden som kommer, sier banksjef Haugli i pressemeldingen.

Lokale prosjekter

– Kapitalkravet til norske banker øker og denne utvidelsen av eierkapital banken har gjennomført setter den i stand til å drive offensivt, vokse videre og kunne være med å realisere lokale prosjekter og drive kunderekruttering både innenfor privat- og bedriftsmarkedet, heter det i pressemeldingen.

– Utbygging av boligområder, barnehager, skoler og infrastruktur gjør distriktet vårt til et svært interessant område å etablere seg i. Denne veksten vil banken være med å legge til rette for, både ved å skaffe kapital og vise et bredt samfunnsengasjement, forteller Steinar Haugli.