Hadelandskvinne må i fengsel etter å ha kjørt på Lisbet

Hadelandskvinnen som kjørte på Lisbet Sandland i et fotgjengerfelt, har fått dommen sin.