Politiet hadde sikret tekniske beviser mot mannen, som erkjente handlingene da han ble tatt. Saken gikk som tilståelsesdom i Vestre Innlandet tingrett.

Mannen i 20-årene fra Hadeland var våren 2020 i besittelse av 163 bilder og 23 videoer med en samlet spilletid på 53 minutter. Materialet viste seksuelle overgrep mot barn, eller seksualisering av barn.

Deler av materialet delte han videre til andre personer. Han har også chattet om overgrep med viten og vilje. Det tyder på at han også skal ha oppmuntret andre til å gjøre overgrep mot barn, framgår det av dommen, som ble avsagt 16. desember.

Overgrepsmaterialet består av poseringsbilder, barn som har seksuell omgang med andre barn, dyr og voksne. Barna var fra spedbarnsalder til barneskolealder.

Les også

Torbjørn (27) utvikler materiell til politiet i hele Norge: – Det ligger et stort ansvar bak denne jobben

Oppvekst og psykiske plager

Forsvarer ba om at siktede anses på mildeste måte. En av begrunnelsene var at et fengselsopphold vil kunne få store konsekvenser for siktedes psykiske helse.

I dommen kommer det fram at forsvarer også har gjort det gjeldende at retten må ta hensyn til siktedes forklaring om en svært vanskelig oppvekst med vold og rus. Han har forklart seg om omfattende mobbing, og retten fikk også høre om egne rusproblemer. Det ble framlagt en uttalelse fra Distriktspsykiatrisk senter om psykiske lidelser med et klart behandlingsbehov.

Siktedes alder må også tillegges en viss vekt, heter det i dommen. Det påpekes at det er forskjell på tiltalte og de domfelte i noen av avgjørelsene aktor viste til. Flere av disse var godt voksne, veletablerte menn, til dels med høye stillinger i samfunnet.

LES OGSÅ: Han erklærte seg utilregnelig – retten mener uttalelsen «han fortjente det» tyder på det motsatte

Sju måneders fengsel

Retten bemerker imidlertid at allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende ved straffeutmålingen for befatning med overgrepsmateriale. At mannens handlinger kan bidra til at flere barn utsettes for overgrep, taler for en ubetinget dom.

Videre er det skjerpende at mange av barna er veldig unge, og at siktede selv har tatt initiativ til å utveksle materialet i forholdsvis stort omfang. Det kan også se ut til at siktede har oppmuntret andre til overgrep i chatter på nett, heter det i dommen.

Siktede ble dømt til ubetinget fengsel i sju måneder. Mannen får et varetektsfradrag på 38 dager.

Retten legger til grunn at mannen vil få nødvendig helsehjelp i fengselet.