Ja til motorfri natur!

TIL MINISTEREN: – Husk fjellvettregel nummer 8: Det er ingen     skam å snu, skriver Halvard Klevmark i dette leserbrevet.

TIL MINISTEREN: – Husk fjellvettregel nummer 8: Det er ingen skam å snu, skriver Halvard Klevmark i dette leserbrevet.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Leserbrev

Miljøpartiet De Grønne i Oppland mener lovforslaget som vil åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter er en feil utvikling i bruken av norsk natur.


Forslaget åpner opp for mer snøscooterkjøring, og kommer i tillegg til eksisterende kjøring. Lovendringsforslaget innebærer en radikal endring i forvaltning av norsk utmark. Snøscooterkjøringen er en svært alvorlig trussel for natur, friluftsliv og folkehelse. Det vil forringe friluftslivsopplevelsene for et flertall av befolkningen.


Blir forslaget vedtatt, betyr det også et historisk skifte. Ved å gi kommunene muligheter til å etablere snøscooterløyper til fornøyelseskjøring opphever regjeringen i praksis hovedregelen om at ferdsel i naturen skal skje uten motor.
Konsekvensene er innlysende og massivt dokumentert fra Sverige.

Hvis fornøyelseskjøring med snøskuter blir lovlig i Norge, vil to faktorer ubønnhørlig slå inn: Flere unge vil velge skuter, og fortsette med det, ikke ski. Samtidig etableres snøskuterforhandlere, som nødvendigvis har én interesse; å selge skutere og utvide markedet. Dette er en selvforsterkende maskin som raskt vil få langt større ressurser enn de som forsvarer tradisjonelt friluftsliv og naturen.


Vi risikerer kappløp mellom kommuner som vil satse på næringsutvikling med spektakulær skuterturisme.
Presset for stadig flere skuterløyper vil øke. Erfaring fra Sverige viser at med økende «regulert» nett av skuterløyper øker også andelen ulovlig kjøring. På toppen kommer enda en faktor; folk som liker å kjøre motor i naturen om vinteren, vil gjerne gjøre det om sommeren også.


De som selger snøskutere om vinteren, vil gjerne selge noe om sommeren også. Frislipp for snøskutere vil automatisk bygge press for også å slippe løs terrengmotorsykler, ATV-er og liknende.


Tross sterkt kritiske høringsuttalelser fra Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, NINA, Den norske turistforening, Naturvernforbundet, Norsk Friluftsliv, NHO Reiseliv, Virke, Norges Idrettsråd, Den norske kirke, Støyforeningen og Hytteforbundet, legger Høyre og miljøminister Tine Sundtoft fram et forslag uten fnugg av seriøs konsekvensutredning. I stedet fraskriver statsråden seg ansvaret for sitt eget forslag i brev til Stortinget: «Lovforslaget i seg selv innebærer ikke at det etableres scooterløyper for fornøyelseskjøring, men at kommunene får adgang til å vedta slike løyper».


I fjor vedtok Stortinget en ny og forsterket paragraf 112 i Grunnloven. Den slår fast at borgerne har rett til kunnskap om virkningene av planlagte inngrep i naturen. Det tok altså bare seks måneder før regjeringen kom i konflikt med denne paragrafen.


Miljøpartiet De Grønne vurderer nå å ta saken opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Imens får alle som er glade i fjellets fred, håpe at miljøministeren oppdager fjellvettregel nummer 8: Det er ingen skam å snu! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags