– Et tilbakeblikk på året som har gått viser at det fortsatt er stor oppslutning om kirken i bispedømmet vårt, sier Freddy Knutsen, stiftsdirektør i Hamar bispedømme i en pressemelding.

Av 386.000 innbyggere i Hedmark og Oppland er 80,5 prosent medlemmer i Den norske kirke. 814 meldte seg ut i 2017 mens 136 meldte seg inn.

Pressemeldingen forteller at 2170 barn ble døpt i 2017. Dåpsprosenten blant kirkens medlemmer har holdt seg stabilt på 84 prosent de fire siste årene. Samtidig er andelen døpte målt mot fødte i hele befolkningen gått ned fra 68 prosent til 66,4.

– Dette skyldes at befolkningen er blitt mer sammensatt med flere innbyggere fra andre land, kulturer og religioner, sier Knutsen i meldingen.

2987 konfirmerte seg i fjor. Dette er 85 prosent av alle døpte 15-åringer, en nedgang fra 86 prosent i 2016.

407.000 deltok i gudstjenester og 138.000 på kulturarrangement i kirkene i fjor. Dette er en nedgang på 3,8 prosent i gudstjenestebesøk, men en økning på sju prosent for kulturarrangementene.

Trosopplæringen samler over 10.000 barn mellom 0 og 18 år i bispedømmet.

– Ansatte og frivillige gjør en stor innsats innen trosopplæring og andre områder i kirken. Tallene for 2017 sier oss at kirken fremdeles står sterkt hos folk flest, og det lover godt for folkekirken i Hamar bispedømme. Det hører med i bildet at kirken er inne i en tid med krav om omstilling og effektivisering. I 2017 har vi redusert med fem årsverk i Hamar bispedømme. Men vår intensjon er å opprettholde et godt tjenestetilbud i menighetene, sier stiftsdirektør Freddy Knutsen i pressemeldingen.

Kirken i 2017

  • 311.051 medlemmer
  • 2170 døpte
  • 2.987 konfirmerte
  • 635 kirkelige vielser, deriblant 17 for likekjønnede par
  • 3.766 (93,4%) kirkelige gravferder
  • 5.818 gudstjenester
  • 407.528 gudstjenestedeltakere
  • 104,3 årsverk i prestetjenesten