Hans Westhagen: En savnet liturgi

Av
DEL

MeningerMor tok meg tidlig med til kirken. Jeg skjønte sikkert ikke så mye den første tiden, men det var noe ved atmosfæren i kirkerommet som skapte en trygghet i meg. Her foregår et møte mellom Gud og menneske i bønn, lovsang og liturgi. Den ufullkomne kirke på jorden er erklært verdig til å utdele sakramentet til syndere. Grymyr og Tingelstad kirker er vel de jeg har vært oftest i på Hadeland. Jeg takker mor for at hun ledet meg til kirken. Jeg har vært en trofast kirkegjenger hele livet (sjøl om det ikke er alt biskoper og kirkemøte gjør og sier som jeg kan godta). Det viser hvilken betydning foreldre han ha ...

Men liturgien har endret seg. Ved høymesseliturgien av 1977 forsvant inngangsbønnen og utgangsbønnen: Disse bønnene savner jeg. Synes de sa mye om det å være en kristen. Kanskje andre også savner den gamle liturgien, derfor tillater jeg meg å sitere bønnene.

Inngangsbønnen: Herre! Jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster vil tale til meg. Herre! Lat nu opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus! Amen.

Utgangsbønnen: Herre! Jeg takker deg for at du har lært meg hva du vil at jeg skal gjøre. Hjelp meg nu, min Gud, ved din Hellige Ånd for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare ditt ord i et rent hjerte, styrkes ved det i troen, forbedres i et hellig levnet og ha trøst av det i liv og død! Amen i Jesu navn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags