Gå til sidens hovedinnhold

Hapro – en bedrift med store muligheter i markeder med hard konkurranse

Gran SV og Anne Lise Fredlund, toppkandidat til stortinget for SV i Oppland, inviterte seg selv til Hapro.

Ditt Hadeland

Dessverre gjorde oppblomstringen av koronaen det umulig å møtes fysisk. Men, det ble et godt møte på Teams, med åpenhjertige svar på SVs spørsmål fra administrerende direktør Tor Asak Giæver og HR-leder i Hapro Electronics, Mari Ulven Blekkerud:

– Innledningsvis, hvordan var 2020?

Tor Asak Giæver: – Årsomsetningen for 2020 var nesten 600 millioner kroner i Hapro Electronics, og vi hadde 240 ansatte ved årets slutt. I Hapro Jobb og Karriere hadde vi 68 millioner i omsetning og 79 ansatte.

Helge Midttun: – Hva er mulighetene og utfordringene innenfor elektronikkmarkedet for tida?

Tor Asak Giæver: – Mulighetene er enorme – digitaliseringa har ikke minst skutt fart med koronaen, men konkurransen er beinhard. I tillegg har alle leverandører av elektroniske produkter fått en kjempeutfordring, det er et enormt globalt underskudd på elektronikkomponenter til produktene.

Hapro har for øyeblikket den største ordrereserven vi noen gang har hatt, men leveringstiden for råvarer (komponenter) er økt betraktelig og i dag regnes til eksempel seks måneder som kort leveringstid. Vi opplever og betydelig lengre leveringstider på enkelte komponenter. Vi konkurrerer med bilindustrien og all annen elektronisk industri om ikke minst på halvledere. Verden over er det tatt beslutning om å bygge 17 nye halvlederfabrikker til en kostnad av om lag 183 milliarder USD! Det tar tre år å ferdigstille en fabrikk, så mangelen på halvledere vil vare lenge selv om den første fabrikken starter opp i høst.

Vi trengte ikke noen korona tiltakspakke i 2020 som var et meget godt år for Hapro. Men – nå kan vi trenge bistand til å kunne ansatte mange godt kvalifisert fagfolk til den produksjonsboomen vi vil få ut på året til neste år, da vi skal produsere den store ordrereserven vi har liggende. Selv om vi mangler vitale deler til produktene, har vi kjøpt mange deler og trenger å bygge opp arbeidsstokken, begge deler krever mye kapital som det hadde vært fint å få noe hjelp til gjennom eventuelt nye statlige tiltakspakker.

Anne Lise Fredlund: – Hva er mulighetene og utfordringene innen jobb- og karriere – markedet?

Tor Asak Giæver: – Det er ikke til å stikke under stol at tapet av anbudet til Nav om arbeidsavklaring og oppfølging i Innlandet førte til en del utfordringer for oss, og ikke minst for våre ansatte. Mange godt skolerte folk med høy utdannelse og verdifull kompetanse mistet jobben og måtte lete etter annet arbeid.

I løpet av 2020 fikk vi forbedret økonomien i «Jobb og karriere» og fra årsskiftet har selskapet skapt gode og stabile resultater. Det er ny ledelse i selskapet og sammen med den øvrige organisasjonen er vi nå på en stø og god kurs framover.

Mari Ulven Blekkerud: – For oss er det krevende å få rekruttert medarbeidere med den rette kompetansen når vi har ganske store anbud med bare 4 års varighet, og mulighet for NAV å terminere kontraktene etter to år. Da gir det liten forutsigbarhet og kan føre til at noen slutter og finner seg arbeid andre steder der forutsigbarheten er bedre. Vi, og bransjen ellers, ønsker seg lenger varighet i kontraktene, gjerne 6–8 år. Utfordringene med å føre folk som har falt utenfor arbeidslivet tilbake til arbeid vil være et varig behov, som ikke svinger opp og ned med kortvarige konjunkturendringer, så det vil på alle måter være rasjonelt med lenger avtaleperioder.

Anne Lise Fredlund: – Gran kommune eier over 35 % av aksjene i Hapro og Innlandet fylkeskommune over 20 %. Hvordan fungerer offentlig eierskap for bedriften?

Tor Asak Giæver:–Eierskapet fungerer svært bra for bedriften. Hapro er fornøyd med et stabilt eierskap. På vegne av eierne har vi et profesjonelt styre med god industriell forståelse hvor kommunikasjonen med ledelsen er god. Vi har over år bygd opp en solid egenkapital som har gjort det mulig å være offensiv i forhold til investeringer. På grunn av dette har vi ikke hatt behov for tilførsel av ekstern kapital fra eierne eller andre.

Liv Kristin Lyngstad: – Ja, hva betyr plasseringen av bedriften i Gran og Innlandet for bedriften når det gjelder arbeidskraft, logistikk, utdanning og rekruttering med videre?

Tor Asak Giæver: – Hapro har svært god dialog med Gran kommune. Vi har vekstpotensial der bedriften ligger. Og vi drar fordel av nærhet til industrimiljøet på Raufoss og Fagskolen Innlandet samt NTNU på Gjøvik. Blant annet deltar vi i forskning- og utviklingsprosjekter med utgangspunkt i dette miljøet.

Mari Ulven Blekkerud: – Vi trenger bedre offentlig transport fram til døra i Mohagen, og tidligere ankomst av tog sørfra om morgenen. En utbygging av RV mot Oslo er også svært viktig for oss for at pendlere som jobber på Hapro kan komme tryggere og raskere til og fra jobb. For å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til vår type industri må vi som oftest se sørover, fra Oslo-området, og kanskje fra Hønefoss-regionen, for industrimiljøet på Raufoss trekker til seg kvalifisert arbeidskraft i den regionen. For oss er elektronikk-studiene på Hadeland VGS svært verdifulle.

Tor Asak Giæver: – Vi ønsker oss at det politiske miljøet på Hadeland framsnakker regionen og Hapro som har elektronikkproduksjon i verdensklasse, som blant annet leverer VAR-teknologien, som er i bruk under internasjonale fotballkamper. Ellers leverer vi komplekse produkter til telekombransjen, landbruk, offshore, forsvar og industrien generelt. Gran og Hadeland er en viktig vekstregionen i Innlandet som må markedsføres godt for å øke attraktiviteten både for arbeidssøkere, men også for de som ønsker å etablere ny virksomhet.

SV takker for en svært lærerik time med Hapro-ledelsen, og ser fram til en omvisning i fabrikken, når det blir mulig. Vi tar med oss innspillene fra Hapro, når vi skal være med å forme framtidas næringspolitikk for Innlandet.

Anne Lise Fredlund. 1.-kandidat til Stortinget for SV i Oppland, Liv Kristin Lyngstad, kommunestyrerepresentant for Gran SV, Helge Midttun, leder Gran SV

Kommentarer til denne saken