Gran Ap har ikke intensjon om å mene noe offentlig om det som skjer i Gran Sp, utover de kommentarer vår ordfører har gitt til avisen om hvordan interne forhold i Sp har påvirket samhandlingen mellom våre to partier.

LES OGSÅ: Her presenteres avtalen mellom Ap og Sp. Nå mener ordføreren at Sp handler i strid med den

Pål Arne Oulies og John-Anders Strandes innlegg, med usikkerhet om arbeidsplassene på Hapro som «blikkfang», går imidlertid både direkte og indirekte på Gran Aps vurderinger i saken om fylkestilhørighet, og bør ikke stå ukommentert.

Det kan vanskelig sies bedre enn Bjørn Johnsrud har gjort i kommentar i Hadelands nettavis, og tillater oss å sitere:

«Innlandet fylkeskommune eier 20,8 % av aksjene i Hapro. Jeg er ganske trygg på at aksjenes omsettelighet er nøye beskrevet i selskapets vedtekter. Hvordan og hvorfor skulle et fiendtlig oppkjøp finne sted? Lunner og Jevnaker kommuner er i Viken og eier 16,5 % av aksjene. Hvilket skrekkscenario har det ført til? Ærlig talt, aksjer og høyt spill med arbeidsplasser i Hapro var et dårlig eksempel på argument i fylkes og regiondebatten».

Les også

Fylkestilhørighet og trygghet for Hapro-arbeidsplasser

Hapro AS sine aksjer eies med ca. 52 % av de tre Hadelandskommunene, som dermed har flertall i styringen av selskapet. Utover dette har Innlandet fylkeskommune altså vel 20 %, mens resten eies av lokale næringsvirksomheter/-interesser. Selvsagt vil ikke arbeidsplassene på Hapro komme i spill ved et skifte av fylkestilhørighet! Det er vanskelig å forstå hvorfor dette nå gjøres til et slags «skrekkens hovedpoeng».

Gran Ap er sterkt opptatt av å opprettholde Hadeland som den regionen det alltid har vært, og å legge forholdene best mulig til rette for at samarbeidet mellom de tre kommunene kan være mest mulig «sømløst». Vi tror at det vil oppfylles best om vi befinner oss i samme fylke. Vi har respekt for at andre ikke er av samme mening. Men vi syntes at det var viktig å få belyst fordeler og ulemper ved ulik tilknytning, derfor foreslo vi i formannskapet 7. oktober 2021 at det skulle gjennomføres en kartlegging av det.

Hvorfor det gjøres et poeng av at Gran Ap uventet (?) gikk sammen med Gran Bygdeliste om forslaget er vanskelig å forstå. Særlig ettersom det ble enstemmig vedtatt. Uventede forslag direkte i møter har for øvrig Oulie en vel kjent historikk på.

Gran Sps standpunkt i saken skal vi som sagt ikke mene noe om. Og det er selvsagt viktig å lytte til folkemeningen. Men folkets røst finnes ikke bare i opinionsmålingen. Vi har jo kunnet lese uttalelser for sammenslåing og «se sørover» både fra næringsliv, landbruket, videregående skole m. fl. Marginen i målingen var liten, og deltakelsen lav.

Saken har mange sider, og forutsetter mye kunnskap for å ta en kvalifisert beslutning.

Det hastet, det ville ta mange år før muligheten kom opp igjen. Alt kan ikke utredes ned til minste detalj, hvis tid er en kritisk faktor. Det er ikke lurt å stå igjen på stasjonen når toget er gått. Og er man på toget så kan man ikke trekke i nødbremsen hver gang man blir litt usikker.

Saken er ikke tema nå. Men det var ikke jeg som tok den opp.

Les også

Kommentar til «Sp-lederen om bråket: – Vi har ødelagt for oss selv»