Har du elbil? Da kan det snart være slutt på gratis bom på riksveg 4

Må betale: Det går mot slutten for elbilene bompengefritak i Oppland.

Må betale: Det går mot slutten for elbilene bompengefritak i Oppland. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det går mot slutten for at elbiler kan kjøre gratis gjennom bommene i Oppland. Prisen blir det halve av det andre bilister må betale.

DEL

Dette er klart etter at fylkestinget før helga vedtok halv pris for nullutslippskjøretøyer i alle bompengeprosjekter på offentlig veg i Oppland. Men den nye ordningen blir ikke innført før kommunestyrene i de berørte kommunene har vedtatt det samme.

Vedtaket i fylkestinget kommer i kjølvannet av stortingsvedtaket om at elbiler skal betale 50 prosent av ordinær takst i alle nye bompengeprosjekter. Der ble det samtidig åpnet for at det kan innføres tilsvarende betaling også i eksisterende bompengeprosjekter.

Elbiler skal ha krav på brikkerabatt og andre rabattordninger i form av passeringstak og timeregel på lik linje med andre.

I innstillingen til fylkestinget peker fylkesrådmannen på at antall elbiler i fylket har økt kraftig. Hver fjerde nyregistrerte bil i Oppland i 2018 var en elbil, og mot slutten av 2018 utgjorde elbilene to prosent av bilparken i fylket.

LES OGSÅ: Hadeland har størst andel elbiler i Oppland

Kan gå ut over andre trafikanter

Fylkesrådmannen mener at hvis det ikke blir innført betaling for nullutslippskjøretøy, vil den forventede utviklingen over tid i stadig større grad svekke inntektsgrunnlaget for bompengeprosjektene.

– Alternativet til å innføre betaling også for nullutslippskjøretøy, er en betydelig økning av takstene for andre trafikanter, med tilhørende økt trafikkoverføring til lokalveger. Det er ikke noe godt alternativ, mener fylkesrådmannen.

Fylkeskommunen har også tatt på seg et garantiansvar for bompengeprosjektene.

– Hvis økningen av antall nullutslippskjøretøy ikke blir kompensert med økning av takstene, vil dette i siste instans kunne føre til at fylkeskommunens garantiansvar blir utløst. Da må fylkeskommunen kutte i sine øvrige budsjetter for å betale ned resterende bompengegjeld, heter det i sakspapirene.

Ikke alle var like enig

Flertallet i fylkestinget gikk altså for innstillingen. Andre var ikke like enig, og fremmet egne forslag. De vil fortsatt ha fritak for at andelen nullutslippsbiler skal øke.

Venstre og Miljøpartiet De Grønne vil fase inn betaling for elbiler på en mer forsiktig måte – en gradvis opptrapping, med start på en lavere prosentsats og full takst på 50 prosent først når andelen elbiler har økt betraktelig.

Venstre ønsket fritak til andelen av nullutslippskjøretøy i Oppland passerer 10 prosent, og da med start på 20 prosent av ordinær takst for så å trappe opp til full betaling når andelen passerer 50 prosent.

Miljøpartiet De Grønne foreslo å starte på 10 prosent av normaltakst i 2021 og øke med inntil 10 prosent årlig til maksimalt 50 prosent.

LES OGSÅ: Med denne bilen slipper du bompenger (Landet rundt)

En rettferdig ordning

Forslagene fra MDG og Venstre falt.

– Det er et tankekors at en Tesla på 2,3 tonn skal få kjøre gratis opp på hytta. Den sliter like mye på vegen som en dieselbil, mente Kåre Helland (Sp).

– Det er rettferdig at de som bruker vegen også skal være med på å betale for den, sa Ingrid Vaag Endrerud (Ap).

Gunnar Tore Stenseng (Ap) skulle gjerne tatt hardere i enn det Stortinget tillater:

– Om noen får noe gratis, er det andre som må betale mer, påpekte han, og ville ha gått opp til 100 prosent og fjernet andre elbilfordeler om det hadde vært mulig.

LES OGSÅ: Ny bom på riksveg 4 sør for Nittedal

LES OGSÅ:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken