Har du ikke fått dette brevet? Da bør du ta en telefon til banken

Etter det historiske rentekuttet i mai, har forbrukerøkonomen gode råd til deg som vil ha lavest mulig rente.