Har du sommerdekk eller tynnslitte vinternerver? Hold deg hjemme!