Gå til sidens hovedinnhold

Har pandemien gjort oss klokere?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som alle andre har også Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) merket godt utfordringene pandemien har medført. Mange har blitt rammet både økonomisk og faglig. Innføring av merverdiavgift på komplementær og alternativ behandling har ikke gjort ting lettere verken for pasienter, terapeuter, studenter, fagskoler eller organisasjoner i denne bransjen. Saken kom som et slag i ansiktet på initiativ fra den sittende regjering. Selv ikke en pandemi klarte å stoppe denne regjeringen fra å gjennomføre radikale tiltak med store samfunnskonsekvenser – som rammer de svakeste i vårt samfunn som trenger helsehjelpen de får ved bruk av naturterapi og komplementær behandling.

Lærdom

Pandemien har kostet dyrt. Den har etterlatt millioner av tapte menneskeliv, et sterkt svekket næringsliv og en stor eskalering av psykisk uhelse. Den har også endret våre vaner og måten vi tenker på. Kanskje for lang tid fremover. Men den har også ført til flere positive ting. Pandemien har hatt en positiv effekt på klimaet. Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at verdens totale CO₂-utslipp i fjor sank med 5,8 prosent. Flere av verdens store byer har fått bedre luftkvalitet. Et eksempel er New Delhi som for første gang på flere tiår endelig har kunnet se Himalayafjellene.

Digitaliseringen har også hatt stor fremgang. Digitale møteplasser kan ikke erstatte det gode fysiske samværet, men de har gitt oss nye kommunikasjonsmuligheter som kan være nyttige for å løse flere oppgaver mer effektivt. Dette er positive ting som vi kan ta med oss videre.

Det viktigste er kanskje at vi har blitt mer oppmerksomme på hvor viktig samhold, empati og omsorg for hverandre er. Den har også gitt oss mer kunnskap om hvor sårbare våre samfunnsverdier er og hvor viktig det er å bygge et robust samfunn som er i bedre stand til å møte fremtidige kriser. Innen helse betyr dette at staten skal kunne bekjempe pandemier på en sikker og effektiv måte, og uten at det går på bekostning av det ordinære helsetilbudet. Dette ser ikke ut til å være tilfelle ved regjeringens håndtering av denne pandemien. Eksemplene er mange, og de er godt synlig i media.

Valg

Det er viktig å reflektere over hvordan vi som individer kan påvirke og bidra for at Norge får en rettferdig, inkluderende og helsevennlig helsepolitikk. Etter åtte år med Solberg-regjeringer er dette vanskelig å få øye på, og vi trenger sårt en ny regjering.

Snart er det valg – bruk stemmeretten!

Kommentarer til denne saken