Dagens driftsstasjon holder ikke mål.

Jeg har vært på befaring, og fått en grundig innføring i utfordringene til de som jobber der. Det som har stått om saken i avisen stemmer, selv om hovedverneombudets beskrivelse av forholdene som helt forferdelige er i overkant.

LES OGSÅ: Reagerer sterkt på forholdene i vegstasjonen i Brandbu: – Det er stor skam å tilby folk en slik arbeidsplass

Gran kommune har lagt ut på anbud en tegning som viser hva kommunen mener må til for å få et bygg som tilfredsstiller dagens behov, og det er her skepsisen slår inn:

* Glassverksted på over 200 m2.

* Lager til strøgrus på 265 m2.

* Lager til pukk på 60 m2.

* Barrierevaskeri på 300 m2.

* Lager for rør, dekk, hengere, skuffer og skilt. 303 m2.

* Garasjer på 556 m2.

* Sveiseverksted på 203 m2.

* Hjelpemiddellager 253 m2.

Total byggekostnad 59,5 millioner. I tillegg kommer maskiner og utstyr til et ukjent beløp.

Saken er at Gran ikke har råd til et sånt bygg. Derfor må vi se på hvilke alternativer som finnes.

Må for eksempel vaskeritjenestene utføres i egen regi, eller kan de settes ut? Lunner har konkludert med at det er en bedre løsning å kjøpe tjenestene hos et interkommunalt firma på Ringerike enn å vaske selv.

Hvorfor må grus og pukk lagres inne, holder det ikke å lagre den under tak?

Kan vedlikeholdet av kommunens veier utføres billigere av andre enn kommunen, på samme måte som alt vintervedlikeholdet? Andre kommuner gjør det.

Bildeserie

Se bildene: Slik ser det ut på vegstasjonen i Brandbu

Høyre advarer mot å løse alle problemer med å låne penger. Før eller siden er det stopp. Innen det skal vi ha oppgradert Jaren skole, hvor forfallet er kommet så langt at elevene kvier seg for å gå på do fordi toalettene mangler seteringer. Vi skal bygge nytt sykehjem, og vi skal betale vår andel av flomsikringen i Brandbu. Vi må videre regne med å ta en større del av regninga for brann og redning, kanskje hele, når og hvis Lunner sier takk for seg pga det nye regionsamarbeidet.

Rådmannen oppfordrer politikerne til å ta modige valg som monner i en situasjon med store økonomiske utfordringer for Gran kommune. Da må vi ha en kritisk gjennomgang av både hva som skal gjøres, og hvem som skal gjøre det. Høyre er klar til å gjøre sin del av jobben.