Gedigent turnstevne gir Harestua nytt torg – slik vil folket at det skal bli

Onsdag møttes rundt 20 harestuinger opp for å gi sitt kreative bidrag til hvordan et framtidig torg kan se ut. Emilie Helgesen Grud, samfunnsplanlegger i Lunner kommune, berømmer initiativet.