Hasteavtale inngått – mandag blir Sundvolden sykehotell: – Målet er å opprettholde forsvarlig drift

Jevnaker, Hole og Ringerike har inngått avtale med Sundvolden Hotel til pasienter som kommunen ellers ville tatt hånd om i egne institusjoner.