Før helgen ble det kjent at administrerende direktør i Hadeland Energi, Jan A. Olsen, hadde sendt brev til styret i selskapet der han formidler ønske om å gå av med pensjon. Saken er omtalt i dagens avis. Nyvalgt styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm uttaler i samme sak at styret aksepterer at han går av med pensjon.


Styrelederen ønsker ikke å spekulere i hvilken sammenheng det er mellom Olsens ønske om å gå av med pensjon, og den mye omtalte underslagssaken som har rammet Hadeland Energi og Hadeland og Ringerike Bredbånd.


Søknaden eller beskjeden fra Olsen kommer noen uker etter en dramatisk generalforsamling i Hadeland Energi, der styreleder Lars Velsand gikk av med umiddelbar virkning. Han opplevde at han ikke hadde eiernes tillit. En henvendelse fra gransordfører Knut Lehre, som krevde konserndirektørens avgang, fikk begeret til å renne over. Velsand mente eierne opptrådte uryddig, og ikke utøvde sitt eierskap på en korrekt måte.


Det er ingen overraskelse i seg selv at Jan A. Olsen nå ber om avløsning. Han har fylt 67 år, og er innenfor det man definerer som pensjons­alder. Det er kanskje mer overraskende at dette ikke har vært klart tidligere. Det som forundrer er at det tidligere i høst skal ha blitt inngått en avtale med Jan A. Olsen om å fortsette i sin stilling etter fylte 67 år.
Hvorfor denne avtalen ble inngått, og hva som er årsaken til at Olsen nå har ombestemt seg, forblir inntil videre ubesvarte spørsmål. Olsen ønsker åpenbart ikke å kommentere saken ytterligere, all den tid han gjør seg utilgjengelig for kommentar.


Vi mener det er uheldig. Selskapene har behov for å komme videre, og gjenopprette sitt omdømme slik at de kan ha fokus rettet på sine egentlige oppgaver. Vi mener sentrale aktører i dette bildet ikke har bidratt til det, ved å tviholde fast på sine posisjoner så lenge som de har gjort. Det har forsinket mulighetene for å gjenreise tilliten.