I «Forbrytelse og straff» møter vi Rodion Raskolnikov, en fattig, tidligere student. Han er en mann som mener han står over vanlige, ordinære menn. Raskolnikov lager en teori om at mennesker er delt inn i to grupper- de som er ekstraordinære og de som er ordinære.

Dermed blir de ekstraordinære, gruppen som Raskolnikov identifiserer seg med, på et høyere nivå enn alle andre. De kan gjøre som de selv ønsker, fordi de trenger ikke å forholde seg til loven på den samme måten som de ordinære menneskene behøver å gjøre. For hvem har vel ikke møtt en person som tror de er bedre enn alle andre, og som kan gjøre som de selv ønsker «bare fordi de følte for det»?

Dostojevskij skriver om at de som er forvirret av liberal modernisering søker tilflukt til nasjonalismen, samt om kulturelle og politiske reformer som møter motstand innad i et land eller samfunn. Dette skjedde på samme måte under de økonomiske reformene (formelt kjent som Perestrojka) i Russland i løpet av 1987, men også med de Trump-tilhengerne som føler seg forlatt etter de har mistet levebrødet sitt i Midtvesten i USA. 

Etter Sovjetunionens fall, som med dem som føler seg etterlatt i Brexit-debatten, er det en likhet med hvordan Dostojevskij pekte på hvordan de fattige i Russland var påvirket av en minskende middelklasse som ble påvirket av tap av status og de som sliter på grunn av fattigdom i dag.

Menneskets natur er også noe vi kan lære om med å lese «Forbrytelse og straff». Hva et menneske er, og blir, endrer seg ikke over tid. Alle mennesker gjør ting som er tankeløst og som vi umiddelbart ønsker å trekke tilbake. Skyldfølelsen som Raskolnikov føler etter å ha gjort noe forferdelig er universelt for oss alle, og derfor føler jeg «Forbrytelse og straff» er like aktuell i dag som i 1867.

Hedda Stensli

Hedda Stensli (19) kommer fra Jaren. Hun er skribent i uRed, liker å lese bøker, være med venner og se på film. Hedda er medlem i Sosialistisk Ungdom (SU), og er interessert i politikk.