Gå til sidens hovedinnhold

Heder til ildsjeler og talenter på årsmøtet i Brandbu IF

Artikkelen er over 2 år gammel

Brandbu Idretsforening avholdt sitt Årsmøte i klubbens storstue onsdag 20. februar. Det møtte 34 stemmeberettigede medlemmer.

Innsendt

Tradisjonen tro delte foreningen ut treningsstipender til, høydehopper Guro Bakken Andresen (5.000 kroner), diskoskaster Lotta Flatum Fallingen (15000 kroner) og fotball gutter 16 år (5000 kroner).

Alle for sin satsing, sine holdninger og forbilder for ungdommen. Alle trener godt og har gode utsikter til fortsatt framgang og nye fine resultater.

Guro Bakken Andresen er tilbake i full trening etter et skadeavbrekk og satser for fult. Lotta Flatum Fallingen fikk stipend for sine flotte prestasjoner sist år, og fotball G16 fikk stipend for sin innsats for å få Brandbu IF tilbake på kartet med juniorfotball igjen etter mange års fravær.

Ulike saker

Årsmøtet hadde fått inn fire saker til årsmøtet.

Forslag fra friidrett om å vedta prinsippene for fordeling av Grasrotmidler til hovedlaget og gruppene. Forslaget ble debattert og vedtatt som innstilt.

Forslag fra Civitan Hadeland v/Per Siegel om å søke NIF om få inn truger som egen idrettsgren. Forslag ble referert og debattert, og vedtatt som foreslått.

Som et ledd i stafetten AlleMed og som et bidrag til å forhindre utenforskap og økonomiske barrierer for barn som vil inn i idretten, ble det fremmet forslag fra styret ved leder om å sløyfe treningsavgift i alle grupper for barn under 10 år.

Etter noe debatt og skepsis rundt kanskje mista av inntekter gruppene kan være avhengig av, ble forslaget enstemmig vedtatt. Styret og årsmøtet dette gir et viktig signal utad og viser at vi ønsker å gå i spissen når det gjelder å legge til rette for deltakelse for alle uavhengig av økonomi.

Forslag fra styret om endringer i organisasjons planen for Bif. Det legges opp til en tilpassing av valgte styrer i alle grupper, til enklere organisering og mindre byråkrati. Det legges også opp til at flere arbeidsoppgaver legges til AU for å få kontinuitet i aktivitetene. Forslaget ble diskutert og enstemmig vedtatt.

Allsidig tilbud i BIF

Brandbu Idretsforening er et lag med mange aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Gjennom seks grupper kan alle få et allsidig tilbud. Klubben har mange frivillige i alle ledd av organisasjonen, flinke aktivitører og gode trenere.

Med en medlemsmasse stabilt over 1000 medlemmer og en fortsatt vedtatt lav medlemskontingent for 2020, kr 150 pr. medlem, håper vi å fortsatt legge til rette for ytterligere økning i medlemsmassen. Våre grupper er; Fotball, Ski, Friidrett, Kajakk-/padling, Svømming, Skøyter, Helsesport med helsebading

I tillegg har vi for 2018 hatt en lekgruppe som Guro Bakken Andresen har ansvar for. Her er det høy aktivitet og mye moro.

Med tiltak for å hindre økonomiske barrierer for barn som vil begynne hos oss, fritar vi nå alle under 10 år, for treningsavgift uansett aktivitet og gruppe.

Brandbu Idretsforening har også startet prosessen med Rent Idrettslag-/ ren utøver gjennom Antidoping Norge og det opplegget de har utarbeidet. Dette vil gjøre oss oppmerksom på, og bidra til bevissthet rundt problemet med doping. Brandbu Idretsforening skal være en trygg plass å sende sine barn og unge også i forhold til doping.

Årsmøtet ønsket å takk Hallbestyrer og vår gode mann på alle anlegg, Bjørn Egge, for fremragende jobbing med å holde alle anlegg i så god stand som overhodet mulig. Bjørn gjør en uvurderlig jobb og ble behørig takket med blomsterhilsen.

Det ble gitt blomsterhilsen til de som forlater AU, Finn Staff, Trude Larsen. I tillegg var det blomsterhilsen til valgkomiteens avtroppende formann.

Brandbu Idretsforening ønsker å takke alle våre medlemmer for at dere har valgt oss, en stor takk til Gran kommune for riktig godt samarbeid igjennom året, våre samarbeidspartnere og ikke minst våre sponsorer. Dere bidrar alle til laget vårt og det vi får til sammen er uvurderlig i vårt nærmiljø arbeid.

Det er også hyggelig at vi har fått inn en ny ungdomsrepresentant i AU, Frida Marie Lekanger Voll. Hjertelig velkommen, du vil bli et viktig bidrag inn i vårt styrearbeid.

Årsmøtet valgte følgende tillitsvalgte til AU og gruppe ledere;

AU-Leder Ove Nordberg, nestleder Pål Arne Sangnæs, ungdomsrepresentant Frida Marie Lekanger Voll, styremedlem Rino-Alexander Høistad, styremedlem Hanne Stikbakke Kvåle, styremedlem Bente Mari Nymoen og varamedlem Kai Roger Bakken.

Fotball: leder Tom Jensen, ski: leder, Anders Risendal Johannessen, friidrett: leder, Lise Wirstad Dynna, kajakk: leder, Kjetil Flaten, svømming: leder, ikke besatt, helsesport: leder, Inger Marie Højfeldt, skøyter: leder, Bjørg Johansen.

Kommentarer til denne saken