Har hovedkvarter på stabburet mens arbeidet med å sikre jernbaneovberganger foregår

Stabburet på Helgeland gård i grønne Viggadalen er for tida hovedkvarter for Bane Nor og Peab anlegg AS. Det er anlagt to jernbanekulverter ved gården for å sikre nødvendig landbruksrelatert trafikk og nå foregår etterarbeid.