Møtte Helse Sør-Øst: – Det haster med å ta en beslutning

MØTTE HSØ: Denne delegasjonen avla styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst et besøk onsdag.

MØTTE HSØ: Denne delegasjonen avla styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst et besøk onsdag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Få timer før Helse Sør-Øst ventes å komme med sitt første hint om mjøssykehus, var en delegasjon fra Innlandet i Oslo for å drive påvirkning.

DEL

I en pressemelding skriver fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen at innlandsdelegasjonen gjestet hos styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst.

Budskapet er at Innlandet ønsker en beslutning til det beste for pasientene nå, og forventer derfor at styret i Helse Sør-Øst snarlig beslutter å samle spesialist- og akuttjenestene for Sykehuset Innlandet i ett hovedsykehus ved Mjøsbrua og utarbeider et mandat for konseptfasen.

– Det haster med å ta en beslutning, og vår klare forventning er at styret i Helse Sør-Øst griper denne historiske muligheten til å gi innbyggerne i Innlandet et framtidsretta og bærekraftig helsetilbud, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen, som også leder både fellesnemnda for nye Innlandet fylkeskommune og politisk referansegruppe i Sykehuset Innlandet.

Folkevalgte og aktører fra en bred sammenslutning innen offentlig og privat sektor møtte ledelsen i Helse Sør-Øst for å oppfordre til en sykehus-beslutning. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap), fylkespolitiker Kari Anne Jønnes (H), fylkesmann Sigurd Tremoen, regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet, styreleder Aud Hove (Sp) i KS Oppland, nestleder Dag Rønning (Sp) i KS Hedmark, rektor Kathrine Skretting i Høgskolen Innlandet og viserektor Jørn Wroldsen på NTNU er alle enige om at pasientene i Innlandet vil være best tjent med å samle spesialist- og akuttjenestene i ett hovedsykehus ved Mjøsbrua.»

– Aksepterer ikke et dårligere helsetilbud

Styret i Sykehuset Innlandet anbefaler å bygge Mjøssykehuset og samle spesialist- og akuttjenestene i ett hovedsykehus ved Mjøsbrua. Dette synspunktet har historisk bred støtte fra begge fylkestingene i Innlandet, flertallet av høringsinstanser, og ikke minst svært tydelige tilbakemeldinger fra pasientorganisasjonene, påpeker Hagen.

– Vi aksepterer ikke et dårligere helsetilbud i Innlandet enn i andre deler av landet. Dersom vi ikke får avklaringer nå, så er vi redde for at dagens tilbud vil svekkes og det vil være vanskelig å støtte de grepene Sykehuset Innlandet må ta framover. Dette var bakteppet for møtet, og begrunnelsen for hvorfor vi forventer et snarlig styrevedtak.

Hagen opplevde gode tilbakemeldinger fra styreleder og administrerende direktør.

– Det er en klar erkjennelse av at det må investeres i Innlandet og at det er vår tur etter nytt sykehus i Drammen, sier Even Aleksander Hagen.

LES OGSÅ: Styrelederen i Helse Sør-Øst: – Dere kan ikke slå inn en eneste spiker i nytt sykehusbygg før økonomien er i orden

– Sykehustilbudet forvitrer

I pressemeldingen heter det videre:

«Delegasjonen fra Innlandet er opptatt av å utvikle et sykehustilbud som er bærekraftig for framtida.

Fylkesmann i Oppland, Sigurd Tremoen, er redd for at Sykehustilbudet i Innlandet forvitrer. Han er også påtroppende assisterende fylkesmann i Innlandet.

– Dette angår ikke bare oss innbyggere i Innlandet, hvorav over halvparten bor under en time fra Mjøsbrua. I Oppland og Hedmark er det nå 90.000 hytter som til sammen har ca. 5,5 millioner overnattingsdøgn hvert år. I tillegg har Innlandet mange campingturister og andre tilreisende. Dette angår mange mennesker, og det haster med en beslutning for å unngå at sykehustilbudet forvitrer.

Fylkesmannens mandat å jobbe til det beste for innbyggerne, og her står vi samlet på vegne av Innlandet, sier Tremoen»

LES OGSÅ: Sykehuset Innlandet er den økonomiske «verstingen» – kalles inn på teppet hos Helse Sør-Øst

– Må vise handlekraft

Fra NHO-hold heter det:

«NHO går inn for et stort sentralt sykehus plassert omtrent like langt fra alle tre Mjøsbyene og tett ved et trafikk-knutepunkt.

– Vi må vise handlekraft i Innlandet og forventer at styret i Helse Sør-Øst vedtar lokalisering av ett hovedsykehus ved Mjøsbrua, senest på styremøtet i januar, og at Helse Sør-Øst utarbeider et mandat for konseptfasen. Da kommer vi videre. Innlandet må beholde sin plass i køen etter Drammen, og heller ikke bli forsinket av framdrift i Drammen. NHOs Perspektivmelding slår fast at vi står overfor flere krevende omstillinger i tiårene som kommer. For å lykkes må det skapes flere arbeidsplasser i privat sektor, samtidig som produktiviteten i samfunnet må øke. Et nytt sykehus til det beste for pasientene som vi snakker om her, vil kunne utløse nye samferdselsprosjekter og en rekke innovasjonsprosjekter som igjen vil skape verdier og nye arbeidsplasser, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.»

– Bred enighet

I pressemeldingen heter det videre:

«I tillegg til Even Aleksander Hagen, Sigurd Tremoen og Jon Kristiansen deltok fylkespolitiker Kari Anne Jønnes (H), leder i KS Oppland Aud Hove (Sp), nestleder i KS Hedmark Dag Rønning (SP), rektor Kathrine Skretting (HINN) og viserektor Jørn Wroldsen (NTNU) på møtet. De er alle enige om at Innlandet er best tjent med å samle spesialist- og akuttjenestene i ett hovedsykehus ved Mjøsbrua.

– Vi representerer et samla fylkesstyre i KS for Oppland og Hedmark, sier Aud Hove, fylkesleder KS Oppland og Dag Rønning, nestleder KS Hedmark. Vi mener det er avgjørende viktig å få avklaring så raskt som mulig fra Helse Sør-Øst for at et nytt Mjøssykehus skal bygges ved Mjøsbrua. Fylkesstyrene vil uttrykke bekymring for at nedskjæringene i Sykehuset Innlandet vil føre til etterspørsel etter tjenester med tilhørende kostnader for kommunesektoren. Da må viktige og forsvarlige tilbud til pasientene sikres før tilbud legges ned eller flyttes.

Jørn Wroldsen sier NTNU ønsker et utvidet og tett samarbeid med Sykehuset Innlandet i forbindelse med utdanning og forskning på helseområdet. Kathrine Skretting mener Mjøssykehuset vil være innrettet for framtidas behov der også Innlandet styrkes som et viktig kompetansemiljø.»

Artikkeltags