Roa: Dette kom fram da Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, fredag overrakte rapporten «Utredning av spesialisthelsetilbud Hadeland» til ordførerne Harald Tyrdal (Ap) i Lunner og Willy Westhagen GBL) i Gran.

Rapporten er forankret i kommunestyrevedtak i begge kommunene, fra februar i år.

Lokalene er planlagt å inneholde tilbud om røntgen, radiologisk ultralyd, radiolog med oppgaver knyttet til tolkning/beskrivelse av røntgen og MR, øre/nese/hals-poliklinikk, ortopedi og gynekologi.

– Vi betrakter dette som en pilot, med muligheter for å utvide med flere tjenester, og som et første skritt på vegen mot å etablere et lokalmedisinsk senter (LMS), sammen med kommunene. Et slikt senter er helt avhengig av et godt samarbeid mellom Lunner og Gran, sier Andersgaard.

Den grunnleggende tanken bak desentraliseringen er at de tjenestene som må sentraliseres skal sentraliseres. Det som kan desentraliseres skal desentraliseres. Pasientenes behov skal komme først.

Tjenestene vil i stor grad bli betjent av leger som er bosatt på Hadeland, og interesserte i å utføre sine tjenester her.

Flere egnede lokaler

Ifølge rapporten fordrer de polikliniske tjenestene Sykehuset Innlandet nå ønsker å etablere et lokale på 160 kvadratmeter. Sted er ikke avklart.

– Vi har sett på flere lokaler og vil gå ut med en utlysning slik at vi får oversikt over alle aktuelle lokaler, når styret i Sykehuset Innlandet har landet den framlagte rapporten i juni. Vi vil ikke binde oss ved å eie, slik at vi har fleksibilitet til å flytte tjenestene over til et senere LMS, sier rådgiver Morten Lang-Ree. Han mener det er fullt mulig å få på plass et lokale fra styrevedtak i juni til oppstart i januar 2018. Rapporten skisserer en leieperiode på åtte år, med mulighet for å forlenge to år av gangen.

– Det som krever mest er røntgen. Her trengs både en viss takhøyde og «bly og betong». De andre tilbudene fordrer ikke mer enn vanlige rom, sier Andersgaard.

Fornøyde ordførere

– Jeg er glad vi har kommet så langt at vi har det første korte målet i sikte, med oppstart av disse tjenestene, og at Sykehuset Innlandet på sikt har ambisjoner om å få til mer, sier ordfører Willy Westhagen.

– Jeg er glad Sykehuset Innlandet har store ambisjoner, på vegne av innbyggerne på Hadeland. Det er viktig å ha sykehustjenester nær oss, slik at folk slipper å reise ut for å gjøre noe så enkelt som for eksempel å få tatt røntgen. Det vil gjøre Hadeland til et bedre sted å bo, sier Harald Tyrdal. Han uttrykker også glede over at sykehuset er tydelige på at de har ambisjoner utover det sykehuset nå beskriver som en pilot.

– Jeg hører man ambisjoner politisk i begge kommuner, om at sykehuset og kommunene i fellesskap kan få samlet enda flere tjenester, i et LMS. Dette er viktig, utdyper Lunner-ordføreren.

– Men det er jo sånn at en legevakt ikke nødvendigvis er en del av et LMS, kommenterer Westhagen.

– Når kommer et LMS?

– Da er vi i mye større grad inne i et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og sykehuset, det vil si interkommunale tjenester sammen med oss. Nå flytter vi sykehustjenester hit. Neste steg, et LMS, er mye, mye mer avhengig av at vi er enige om hvordan ting skal være og at kommunene samarbeider. Vi må begynne nå. Jeg tror dette kan bli et veldig bra tilbud og håper det kan være sporen til at vi kommer videre. Men det må også politikerne og kommunene her være fanebærere for, sier Andersgaard.

LES OGSÅ: Skal bli klokere på fredag

LES OGSÅ: – LMS på Hadeland forutsetter samarbeid og initiativ 

LES OGSÅ: Må Gran velge tomt i sentrum?

LES OGSÅ: Sykehuset ser for seg mer enn «bare» røntgen på Gran

LES OGSÅ: Beskjed fra Lunner: Glem Skjervum, Gran