Folkehelseinstituttet opplyser at de etterforsker utbruddet av mage-tarmbakterien SalmonellaEnteritidis sammen med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Kartleggingen omfatter intervjuer med pasientene og prøvetaking av mat og matrester, og skal bringe på det rene om det er én eller flere smittekilder.

Pasientene som har fått påvist smitte, er seks menn og sju kvinner i alderen 10 til 73 år.

De er bosatt i Oslo, Vestfold, Rogaland, Oppland, Vest-Agder, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Ifølge Folkehelseinstituttet er det påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 13 personene.

Dette utbruddet av Salmonella Enteritidis er har en stamme som er ulik tidligere utbrudd av denne bakterien i Norge. Utbruddsstammen er også ulik den som ble knyttet til importerte egg fra Polen og påvist i flere europeiske land i 2016 og 2017.

– Etterforskningsarbeid ved spredte utbrudd kan være komplisert og ta tid. I mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om én felles kilde. Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttet.

Som vanlig oppfordres folk til å ha god håndhygiene etter toalettbesøk, før matlaging og måltider for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré.