Her blir det omsorgsboliger

PÅBEGYNT: Arbeidene med de nye omsorgsboligene er såvidt i gang, men planene har vært jobbet med siden 2012.

PÅBEGYNT: Arbeidene med de nye omsorgsboligene er såvidt i gang, men planene har vært jobbet med siden 2012. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

24 omsorgsboliger på Roa skal sørge for at de som faller mellom to omsorgsstoler nå får et tilbud. - Dette har vi manglet lenge, og blir godt å få på plass, sier ordfører Harald Tyrdal i Lunner kommune.

DEL

Mens arbeidene med utbedringen av Kildalbrua er i gang, starter også de første skrittene på fullføring av en helhetlig omsorgstrapp i Lunner kommune. Der har nemlig ett trinn manglet lenge.

– Vi har manglet et tilbud til de som er for friske til å komme på sykehjem, men for syke til å være hjemme. De 24 boligene som nå er påbegynt på Roa er derfor meget velkomne, sier Tyrdal.

Ifølge ham vil byggetiden være på et drøyt år, med planlagt ferdigstillelse i årsskiftet 2018-2019.

– De har akkurat fått gravd opp området og vil starte med grunnmuren nå, sier Tyrdal.

At det allerede er anleggsarbeider i området vil ikke ha noen påvirkning på boligbyggingen, tror han. Samtidig tror han den økte trafikken ikke vil ha alvorlige negative konsekvenser for trafikken, som må kjøre via Roalinna.

SLIK KAN DET BLI: Omsorgsboliger på Roa, på tomta hvor den tidligere Kildal-butikken står i dag. I krysset mellom Hadelandsvegen og Roalinna.Illustrasjon: Norske helsehus as

SLIK KAN DET BLI: Omsorgsboliger på Roa, på tomta hvor den tidligere Kildal-butikken står i dag. I krysset mellom Hadelandsvegen og Roalinna.Illustrasjon: Norske helsehus as

Trappetrinn som manglet

De 24 tilrettelagte leilighetene med tilhørende dagsenter og base for hjemmetjenesten som vil bli bygd på jordet bak «Kildal-butikken» på Roa ble presentert for innbyggerne i april. Lunner kommune holdt da et åpent møte for alle interesserte hvor reguleringsplanen ble gjennomgått, og prosjektet ble presentert av arkitekt Ole Roald.

SKISSE: På tomta bak den tidligere Kildal-butikken (nederst i bildet) skal det bygges nye omsorgsboliger.

SKISSE: På tomta bak den tidligere Kildal-butikken (nederst i bildet) skal det bygges nye omsorgsboliger. Foto:

– Det vi har manglet i den såkalte omsorgstrappa er trinnet mellom hjemmetjeneste og institusjonsplass. Omsorgsboligene er et resultat av rapporten "Reform i Lunner" fra 2012, hvor vi se på de kommende utfordringene innenfor blant annet helse- og omsorg. Der kom det frem at vi måtte bygge flere plasser, omsorgsboliger og ikke minst nytt sykehjem, sier Tyrdal.

HELHETSUTVIKLING: - Omsorgsboligene vil fylle det tomrommet mellom hjemmetjenesten og institusjonsplass, og er viktig for tettstedet Roa, sier ordfører Harald Tyrdal.

HELHETSUTVIKLING: - Omsorgsboligene vil fylle det tomrommet mellom hjemmetjenesten og institusjonsplass, og er viktig for tettstedet Roa, sier ordfører Harald Tyrdal. Foto:

Stort omsorgsløft

Ifølge ham vil de 24 omsorgsboligene, som vil bli bygget av Betonmast, et såkalt OPS-prosjekt. (Offentlig og Privat Samarbeid) Dette innebærer at Betonmast og Lunner kommune sammen vil drifte byggene, men på forskjellige nivåer. Byggekostnaden vil bli et sted mellom 70 og 80 millioner kroner.

– De drifter det byggtekniske, mens vi har driftansvaret på tjenesteinnholdet. For oss er dette et utrolig viktig prosjekt. Vi har allerede et kjempepress på institusjoner og hjemmetjenestene og dette vil lette noe av det presset, sier ordføreren.

De 24 omsorgsboligene er en del av et større omsorgsløft i kommunen. Omsorgsbygget på Harestua vil også ha 70 plasser, som totalt vil bli et betydelig løft fra dagens 60 plasser.

– Men vi ser jo samtidig at vi må bygge ytterligere for å møte det økende behovet i framtiden. Allerede i 2030 må det stå klart flere omsorgsboliger, sier Tyrdal.

Brukergruppa som er tenkt inn her er eldre som har behov og ønske om tilrettelagt bolig, og som kan dra nytte av dagsenter og som vil sette pris på å ha hjemmetjenesten rett i nærheten. Det er også tenkt at hjemmetjenesten kan gi døgnkontinuerlig bistand ut fra den enkeltes behov for hjelp. Det vil være kommunen som tildeler bolig og de som bor må betale husleie, opplyste kommunens leder for eiendom og infrastruktur, Rønnaug Braastad under infomøtet i april.

Langsiktig prosjekt

Omsorgsboligene, som altså først kom på det politiske bordet i 2012 vil ikke stå ferdig før i årsskiftet 18/19. Det mener Tyrdal beviser hvor viktig det er å tenke langsiktig, men han understreker også at det er en helhetlig plan utover bare omsorgsboligene som Lunner nå har startet med.

– Dette blir en viktig bit av utviklingen av tettstedet Roa, slik omsorgssenteret på Harestua tilsvarer utviklingen der, sier ordføreren.

– Men det viktigste er at vi nå kan håndtere utfordringene på dette nivået framover i tid, sier Harald Tyrdal.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken