Her ble det bråstopp på vegen, men kommunen og grunneier har ikke hatt kontakt siden

Kommunen sendte stoppordre angående anlagt veg langs Ivistubekken. Siden har det vært stille.